0,5 kg chun đen buộc ổi siêu bền

80,000  75,000 

Chun đen buộc ổi chuyên dụng cho bọc ổi, na thái hay các trái buộc cố định trên cây giúp xốp nilong và chun đinhj hình buộc trái một cách tốt nhất.

Gọi điện thoại
0394.945.724