Dây chun đen buộc ổi (Đủ dùng cho 1kg xốp)

80,000  70,000 

Chun đen siêu bền chuyên dụng cho bọc ổi

Xốp bọc na thái tại đaklakl

Gọi điện thoại
0394.945.724