Dây chun đen buộc ổi (Đủ dùng cho 1kg xốp)

70,000 

Chun đen siêu bền chuyên dụng cho bọc ổi

Xốp bọc na thái tại đaklakl

Gọi điện thoại
0394.945.724