Xốp Bọc Dưa Lưới

70,000 

xốp bọc dua lưới giúp bảo vệ sản phẩm tránh va đạp, dập nát trong quá trình vận  chuyển, bảo vệ quả luôn được tươi và nâng cao giá tri của sản phẩm

Gọi điện thoại
0394.945.724