Xốp Bọc Ổi lê Đài loan

75,000 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số lượng: 1kg xốp bao ổi lê đài loan

Kích cỡ: 13,14,15,16cm

Đơn vị sản xuất: Bao bì An Khang Bắc Ninh

Bọc ổi lê đài loan tránh côn trùng, tránh rập nát khi vận chuyển

Hotline: 0394945724- 0855 015 992

 

Gọi điện thoại
0394.945.724