xốp lưới dài loại không cắt

80,000  75,000 

xốp lưới chạy dài cho khách bọc các loại vật dụng, đồ dùng cần thiết, hay bọc các thanh sắt dài, ống typ,

Xốp màu trắng trong quá trình sản xuất không được cắt theo từng đoạn mà để dài. Với nhiều mục đích của người sử dụng cần dài đến đâu thì sẽ cắt đến đó. Xốp không chỉ bọc trái mà còn bọc nhiều đồ vật khác khi di chuyển đi xa.

Gọi điện thoại
0394.945.724